Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(14)

begin van Augustus geheel ophouden. Dezelfde toe en afneming heeft men waergenomen by de zons nadering en afwyking aen en van den Keerkring des Steenboks; maer dewyl wy daervan, in dit gedeelte van Guiana verder afleggen, dan van den Kreefts Keerkring, zoo zyn de regens in dat faifoen hier minder geweldig en van korter duur; behalven dat zy van geen donder verzeld zyn, welke, wat daervan ook de oorzaek wezen mag, hier nooit gehoord is in die maenden, welke den winter maken in Europa.

Elk droog faifoen duurt van zes of zeven weken vóór, tot even zoo veel na de Lente en Herfts Eveningen. Zoo lang dezelve aenhouden, is de lucht klaer en helder, en valt er zelden ée'n drup regens; maer de overvloedige daeuw vergoedt al het gemis daervan. Deze laüoenen echter zyn veel ongezonder dan de regenachtige, om dat het water, welk gedurende de regenlaifoenen all' het rabygelegen onbebouwde land aen de zeekust overftroomt , en dan eene gedurige beweging heeft, in die maenden, waerin geen regen valt, ilihlaet en bederft, en door zyne fchadelyke uitwaesfemingen den dampkring met ongezonde deelen vervult, die onophoudelyk Rot-koortfen veroorzaken. Maer van deze en andere der landziekten alhier, zal ik hierna U omftandiger berichten. ' .

Na

Sluiten