is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van Guiana, en een bericht van de rivieren en plantagien Berbice, Essequebe en Demerary. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164)

Icheidenheid één der voornaemfte onaengenaemheden dezes Lands uit, dewyl zy in der daed gevaerlyk is voor de veiligheid der bewoneren, en noodzaeklyk 'smenfchen hoogmoed en verwaendheid vernederen moet, hem overtuigende., dat niet alles hem onderworpen, noch ten zynen dienfte gefchapen is.

Eéne der grootften van deze foort van Dieren, welke men ooit in America gezien heeft, werdt onlangs gedood op de Plantagie Amflerdam, in deze Colome gelegen, en toebehoorende aen de Heeren Erfgenamen van Pieter Amyatt, te Amfterdam. Zy had de lengte van drie en dertig voeten en eenige duimen, en zy was, omtrent haer midden, daer zy het dikst was, van drie voeten in den omtrek. Zy had een breeden kop, een. zeer wyden bek, en groote uitpuilende oogen. Haer lichaem liep van 't midden allengs dunner toe naer den ftaert; welke fpits was en gewapend met twee klaeuwen, even als die van een gemeenen Haen. In den bek had zy eene dubbele ry tanden. Midden op den rug had zy een ftreep van kleine zwarte vlekken , loopende van het ééne einde tot het andere ; en ter wederzyde, na by den buik, was ééne andere ry van vlakken, evenwydig en gelyk met die van den rug, en daeronder eenige groote zwarte vlakken, in het midden met een witten flip geteekend. De

" rest