Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OPLOPENDHEID., a3

aehtige grilling en nog nimmer gevoelde gewaarwordingen beftormden zijne ziel; een onbekend gevoel ontwaakte in zijn borst en deed hem moeilijker adem halen. Hij klom dan de kleine rots om en zag een vrouwelijke geftalte, welke hare armen over een jammerlijk verpletterde geit uitfpreidde en hardop weende. Plet was een meisje van festien jaren oud en even als karel in lompen gekleed; dan toen zij hare armen opftak en met een overlopend gevoel van jammer haar wenend oog ten hemel hief, was die houding maar al te zeer gefchikt, om het gevoelig hart van den aankomenden jongeling te boeijen. karel ftoud, zag en voelde. Het meisje wierd hem het eerst ontwaar; het welk dan ook befchaamd opfiond, het op een lopen zettede en tot zich twee jonge geiten lokte, die tot nu toe deelnemend aan hare zijde gedaan hadden, en, gelijk zij, de dood harer moeder fchenen te gevoelen.

Eindelijk kreeg karel moeds genoeg om te fpreken; hij ondervroeg dan het meisje en hetzelve antwoordde. Zij vertelde hem, dat de oude geit de enigfte rijkdom harer moeder geweest was. Den gantfehen zomer had zij dezelve onder aan de rotfen gehoed; het eten der krachtige kruiden had derzelver melk vermeerderd, en haar moeder had 'er tegen den winter reeds enige kazen van gereed gemaakt, hoopte 'er nog meer van te maken, en nu was de goede geit, B 4 door

Sluiten