Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op AARDE. 15

ftiering van ons lot ; — en werkt Hij nu op deze aarde , dan is Hij immers ook op dezelve! — Hij is dierhalven bij ons , en wij zijn bij Hem.

Ons oog aanlchouwt Hem zekerlijk niet, Maar kunnen wij wel met grond verwachten , dat het zelve Hem ooit zien zal ? Een ligchaam alleen is zichtbaar , maar eenen Geest, gelijk God is , kan men niet zien. Alles, waar op wij met grond kunnen hoopen , is dit, dat wij Hem onze gedachten en wenfchen zullen kunnen voordraagen , en bewijzen erlangen , dat Hij bij ons is en op dezelve werkt; — Maar kunnen wij nu even het zelfde niet reeds hier genieten ?

Laat een waar verëerer van God toch wel eenen dag voorbij gaan, zonder zijne gedachten op Hem te vestigen , zonder ziine wenschen aan Hem voor te draagen, zonder voor Hem rekenfchap van zijn gedrag af te leggen ? — David zegt reeds: Wanneer ik te bedde ga , denk ik aan u, wanneer ik ontwaak, /preek ik van «, En deze Man had echter zulke juiste begrippen van Hem niet 9 als wij kunnen heb* ben, die een paar duizend jaaren laater, dan Dayid 9 leeven, en die uit die ver-

ioo»

Sluiten