is toegevoegd aan uw favorieten.

De hemel op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 de HEMEL

zal het ons nu veel meer infpanning kosten; maar onmogelijk is het toch niet.

Gefield , gij had eene reize ondernoomen , ten einde zekere bronnen , tot herlïel uwer gezondheid , te gebruiken ; volgens uwe gedachten, zoudt gij dezelve, in het zuidelijk gedeelte van Duitschland, vinden ; na verloop van eenige dagen bereikt gij die plaats , doch ontdekt , dat die bronnen in het geheel niet gefchikt zijn ter bereiking van uw doel , maar ontvangt daar de verzekering, dat zodanige bronnen , welke tot geneezing, van uwe kwaal , bijzonder gefchikt zijn , in het Noordelijk gedeelte van Duitschland gevonden kunnen worden : üwe reis dierhalven, die gij tot dus ver hebt afgelegd , is geheel en al ter bereiking van uw oogmerk , niet alleen nutteloos geweest , maar heeft u zelfs nadeel toegebracht , door dien gij, daar door, meer verwijderd zijt geworden van de verkrijging van uw doel. Gij zijt dus nu verplicht , wilt ge herfteki worden , wederom terug reizen , en , na wederom eenige dagen tot die terug reis hefteed te hebben , zoo zijt gij nog niets verder, dan gij waart , toen gij

uwe