is toegevoegd aan uw favorieten.

De hemel op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« p AARDE. 9?

oog op die betere toekomst te vestigen het tegenwoordig kwaad fteeds meer en meer de overhand doen nemen.

Curtius, bij voorbeeld, heeft de toezegging en eene gegronde verwachting op een zeer voordeelig ambt. De voordeden , welke dit ambt hem zal aanbrengen , ftelt hij zich zoo leevendig voor, dat het, in het geheel niet, in zijne gedachten opkomt, om zijne uitgaaven te verminderen. Door zulk eene verregaande gedachteloosheid verleid, ftort hij zich in zwaare fchulden , welke hem , wanneer hij het reeds zoo lang begeerde ambt verkrijgt , nog veele Jaaren verdriet en onrust zullen veroorzaaken.

De vrolijke uitzichten. op de toekomst kunnen ons ook gevoelloos maaken omtrent het goede , het welk wij tegenwoordig genieten , en ons verleiden , om dat geen, het welk wij reeds werkelijk genieten , uit eene zucht naar het onzeker toekomfiige, te laaten vaaren.

En zijn de uitzichten in de toekomst onaangenaam of wel verfchrikkelijk; hoe word het genot van het tegenwoordige dan daar door niet verbitterd ? hoe word al het lijden daar door niet aanmerkelijk verzwaard I Door de neiging, om de toeG komst