is toegevoegd aan uw favorieten.

De hemel op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 de HEMEL

zal bij zijnen werkkring fcbielijk uitgebreid der zien wprden, Zijn vlijt, zijn onvermoeid geduld , zijne fpaarzaamheid , in welkers bcocffening zijn gedrag ten voorbeeld vertrekt , deze zullen invloed op zij-ne Mede-arbeiders hebben, en hun opwekken , hem , hier in , na te volgen, Menigen Rijken kan dit zijn voorbeeld aanfehouweu , over hetzelve tot nagedachten komen , en 'er door bewoogen worden , befluiten ten goede te neemen. Zulk een Man zelve, kan Vader worden - en zijne goede hoedanigheden aan zijne kinderen mede deelen. Een van dezen word mogelijk de Vader van dezen of geenen voornaamen Man , die veel invloed op de menfchclijke Maatfchappij heeft, en veel ten besten van dezelve tot ftand brengt, Maar was het nu niet de Grootvader , die braave, fchoon gerin* ge , arbeidsman , die door zijn gedrag en voorbeeld den grond tot dit alles legde ? Maar daar te boven , kan ook de trouw in zijn beroep, niet van anderen worden opgemerkt, en voor hem dit gevolg hebben , dat hij tot " eenen Opziener over anderen word aangefteld ? — Hoe veele voorbeelden , uit gewijde en ongewijde

Ge--