Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o t AARDE.' aao

nen te werken , en u aan de armoede en het gebrek ontrukken , het welk u bedroefd en lusteloos maakte. Maar bezit gij dan nu niet veel meer waardij , dan een ligtzinnige , wellustige , verzwakte ledigs looper , welke die goederen doorbrengt , die de noeste vlijt zijner Voorouderen bij een verzaamelde , of dat geld verkwist , het geen hij , uit de arbeidzaamheid van den Burger of Landman, trok ; die , zal hij wel te vreden zijn , dan eene groote menigte dingen noodig heeft , welke gij voor kinderachtige beuzelingen houdt ?

Zulke heilzaame gevolgen nu kunnen onaangenaame lotgevallen , van hoedanigen aart dan ook , zeer zeker voor ons hebben ; gemakkelijk zullen wij dit ook, genoegzaam bij allen , kunnen inzien , wanneer wij 'er maar wat over nadenken. Wanneer elk zijnen leevens-loop , met opmerkzaamheid, gadeflaat , zal hij zekerlijk , doorgaands , ontdekken , dat hij zijne vorming , de ontwikkeling zijner talenten, zijne fterkte van geest , zijne gefchiktheid , zijne braafheid , zijne kennis van God , meer aan onaangenaame , dan aan aangenaame lotgevallen te danken heeft. Is zulks niet waar ? Moet elk, die zijnen leevensloop nagaat , dit niet toeftemmen ?

P 3 Maar

Sluiten