is toegevoegd aan uw favorieten.

De hemel op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43$ de HEMEL

gezond bevond te zijn , en nu ontdekte hij fchielijk , dat hunne morfïgheid , en niet het water, de oorzaak dier kwaal was.

Schoon het zeker onmogelijk fcheen, een vooroordeel uit te roeien , het welk zulke diepe wortelen gefchooten had , zoo gaf zijne overtuiging, dat 'er toch mogelijkheid toe was , en het vertrouwen , dat door eenen ffandvastigen arbeid de grootfte moeilijk, heden overwonnen worden , hem kracht en moed , om zich op de uitroeijing der vooroordeelen toe te leggen.

Ter bereiking van zijn oogmerk koos hij een huisgezin uit, het welk hij voor her verftandigfte hield , onderrichtte hetzelve van de droevige gevolgen van het fchurft , over. tuigde hetzelve daar van , en verzekerde hetzelve, het te zullen geneezen , zo zij zijnen raad maar Itipt wilden volgen. Zijn raad wierd trouw gevolgd , en binnen weinige weeken was dit huisgezin herfteld.

Dit voorbeeld had invloed op anderen , Siegmund haalde het eene huisgezin voor en het ander na over, om dat voorbeeld te volgen , en, binnen weinige Jaaren, had hij zijne Gemeente van eene plaag bevrijd, die meer dan eene eeuw, op die plaats, geheerscht had.

Hij