is toegevoegd aan uw favorieten.

De hemel op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op AARDE. 439

eenen rijken Oogst gehad hadden. Hij toonde hun hierop aan , hoe Christenen zich door de Jooden niet mochten laaten overtreffen , maar nog meer dan deze verplicht waren , hunnen Hemelfchen Weldoener offerhanden te brengen, wanneer Hij hun gezegend had. Wisten zij niet , welke offerhande zij daar voor brengen zouden , zoo verzocht hij de Oudflen der Gemeente bij hem te komen , en zijne gedachten daar over te hooren. Deze kwamen. Hij toonde hun duidelijk , hoe onbillijk 't was , dat zij hunnen ouden School - leeraar , die reeds zoo veele Jaaren dien Post onder hun bekleed had, niet in de gelegenheid ftelde , om de weinige Jaaren van zijn leeven in rust door te brengen , — als ook , hoe veel hunne kinderen daar door verlooren.

Deze woorden maakten indruk , en men befloot oogenblikkelijk, den ouden School-leeraar eenen Adjunét toe te voegen.

Maar welk Traclement zal deze nu heb* ben , vroeg de Predikant verder ? Zullen wij den ouden Man de helft zijner inkomften afneemen ? Maar is dat wel eene weldaad , wanneer wij hem met de eene hand vau zijn werk ontlasten , maar met de andere kommer op zijn© fchouderen leggen ?. Neen , Ee 4 Mij*