Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron de Trenck *> ^gfansniet dat ik moede ben 'var. te leven - if

„ beklaeg ook niet dat ik r V J ieven> ik

geduerende myn even vf nSen>n' maS my ,

"aer myne dlod Tor' Zef?3°M • e!'

zonder fchaemte of vreL l , ^ vertoonen ,

vangen te «"» ^

met te fchroomen, indien het iït lk heb Jandeid volgens myne w rl e?P n d^ " my gr van zyn ^ in ^ ^* £«™

^Ö»2m^

ding die wyS ^n SÊn" .eïC ft ï °pV0eten van de" myne S d ntg ebat *

fte», van ^ verdien'

bekwaeme middelen'n£ om mt ?' W8eren * hoofdig Reeerin. tra™ » * 10 eene °PPerrang lT^XSSS£^ ^ eenen zekeren aeivT „» r i? ' Perfoonen van

*e aen het roer van ffS Sr °'' de gene niet gebruvkt wardZ 1? il 1tten » en Zllllen

boeyen. 7 Uen ZUgten in * ketens en

£ stnrvr -*

heyd en'de kroypèniond»r V,e,fch>'»^yHg-

Sluiten