Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

hebbe op poene als vooren; zullende hy Capitein omtrent de overgeblevene Vic ualL* in alle de gevallen zich moeten gedraagen na de Rtfolutien by d; geweezene Collegien ter Admiraaliteit ten dien opzichte genoomen, of in het vervolg by het Committé te neemen.

Art. VIII.

Hy zal by den ontfangst van zyne behoeftens wel toezien, of het Canon goed is, de-Rampaarden wel gemaakt zyn, en of de fhikken Canon daar wel in Jiggen , of de Kegels wel pasfen; voorts het handgeweer, na dat hy het zelve op het Magazyn heifc ragozien, op nieuw examineeren en verders naargaan of de geheele inhoud van het Schippers B >efc wel geleverd en het volle getal daarvan aan Boord gebragt wordt. Ook zal hy het Kruid examineeren , en aUes nog ter tweedemaale, voor dat naar Zse gaat, laaten nazien, on by aldien in 't een of ander manquem<.nt mogt plaats hebben, d:iar van in tyds kennisfe te geeven, om hetzelve als dan nog te remediëeren.

Art IX.

Zt dra hy aan Boord komt, zal hy zyn Volk monfteren, en eer hv in Zee gaat, informeeren of het wel in Kwartieren verdeeld is, en de Lvsten daar van zyn gemaakt: zyne Gefc'nut- R )1 nazien, en ieder zynen Pos: aanwyzen, by het Canon, Hand Geweer, en Touwerk; dez.lve Gefchur - Rol op een bekwaame plaats hangen , en boven ieder ftuk dnon briefjes fpykeren met de naamen van d^ geenen die by het

A 3 zei-

Sluiten