Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i3i )

Art. X I X.

In zee zal by zorg dragen, dat 's avonds met het aankomen van den nagt, zes lonten branden over een balie met zand gevuld, en dat nog zes anderen gereed liggen, dieniet branden; dat zyne bovenfte laag gefchut opgeroed en met fcherp gelaaden is, uitgenomen de zes voorftukken, zynde aan weerskanten onder de Bak; de onderfte laag zal hy met fcherp gelaaden houden, zonder oproeden, ten ware hera zulks nader geordonneerd wierde, by dag zullen 'er altoos maar twee of vier lonten branden.

Art. X X.

Hy zal, wanneer de trom alarm flaat, wel zorgen, dat het Volk, dat van de ftukken afgezonden wordt, om hunne gereedfchappen te haaien, alles in gereedheid vinde; ook dat de andere onder- en op. per-Conftapels op de posten zyn, dair de zeiven zyn befcheiden , en dat 'er aan de kruitkamer of kamers niets mankeere, op poene van daar voor geftraft te worden, naar bevind van zaken.

Art. XXI.

Hy eerfte Conftapel zal moeten zorgen, dat altoos het getal cardoezen voor ieder ^ftuk gevuld zy, volgens de order van den Capitein, en

R a nog

Sluiten