Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V OIO R REDE Nj v

örieglyk momaangezigt onttoogen, Uitgegeeven t'è Leijden, 1761. bij Karel Delphos. 2i/<ar*fe 1. X)/f Stukje zoude misfchien het meest verdi-nen om vergeeten te worde.??, omdat de Schrijveïs dètr Vaderlandfche Lctteroeffeningen , die wijze en onpartijdige Boekenbeooidcelders, hetzelve niet veel eer hebben aangedaan; zij hebben het oude kost genoemd, en geen wonder ! dewijl die gróoté Baazen niet dan nieuws en tcffens van groot be> lang in het licht brengen. En met recht hebben zij mij ook zagtelijk befchimpt, ómdat ik esti ~oé klein Werkje met een opdragt en voorreden had geballast, waarom ik dezelve, en ook de voorre-, de fis van de volgende Stukjes thans agterlctat, ten einde ik, daardoor, die geduchte Mannen eeni* germaa'e overtuig, dat ik mij hun berisping laai welgevallen , ctiaangezien geen mijner anderi Voortbrengfels zoo gelukkig zijn geweest,van aan bun fijne toets geftreeken te worden ,mhfchtenonu dat "er gedagt is , dat 'er aan mij geen verbetê* ren was, het geen egter (het zij met eerbied gezegd) mij zoude vóorkoomen wat te yirtflhki geoordeeld te zijn. (*)'

ttt

(*) Te recht hebben die onberispelijke Berispe>'3 mij zagtelijk berispt , ik" herhaal het , óm zoo min yetgeeten te worden als de gewigtige , en virvfonderi?igswaarde Anecdote.r«« Czaar Peter den grótten4 ens medegedeeld in de algemeene Vaderlandfche' Letter-

oef«

* 9

Sluiten