Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 GENEES en HEELKUNDIGE

„ bij den hoogftkundigen en zeer handigen Heel,, meefler G. Dicten, verbond ik dagelijks een „ Lijderefiè, met een allerknoeftagtigfte mam. De „ Lijderefiè was een vrijfter redelijk hoog bejaard; „ het gezwel was vereenigd op de borftfpier, en in „ verfchillende knobbelagtige verhevendheden ver„ deeid,inhet kort, alle de klaarbiijkelijkfte kente„ kenen van ecu waaien Kanker waren er tegenwoor?, dig; de wegneeming met hoop van goede gevol„ gen onmooglijk; des wij, volgens de kunft, de „ doorbraak zoo lang tragten te beletten als mo„ gelijk was, en, (wat wondere gevallen ontmoe„ ten ons!}, het gezwel brak eindelijk open, en „ gong over in een goedaardige verzweering en „ volkoome uitzweering, zoodanig, dat de Lijde}, reiïè binnen kort genas, welke nog 4. jaaren naa „ het befchreeve geval geleeft heeft."

Indien nu het ongedult, of eenige andere oorzaak , de Lijderefiè had doen veranderen van Heelmeefter, en zij miflchien geraakt wasbij een in kundigheid bij den eerften verre niet opteweegen, aan welken onrechtvaardigen roem zou de laatfte, indien hij niet edelmoedig genoeg geweest was zulks te wederftreeven, geraakt hebben? En wie zal niet bekennen , dat hij noch iemand anders in de eerfte om. Handigheden niet als kwaade gevolgen had kunnen voorzeggen?

En nog kan het verminderen van achting eens kundigen Genees of Heelarts ongelukkiger zijn, als

B». V

Sluiten