is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van genees- en heelkundige stoffen, bestaande in een verzameling van kleine stukjes, brieven, of verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN.

223

hec zonder beledigende knelling of drukking toe" tebrengen aan het zieke deel, aanhoudend hetzelve in den ftaat van uuftrekking houd, en de inkorting der fpieren belet; en hec geen ook teffens toelaar, dat hec zieke deel zoo mfnigwerf worde verbonden als vereischt word , zonder dat het behoeft afgenoomen te worden.

OVER DEN AARTEN BEHANDELING EENER BEENBREUK MET VERLIES VAN ZELFSTANDGHE1D.

§ VIII. Niet zelden word 'er bij een Beenbreuk ondervonden, niet alleen een verdeeling des geheels 4 maar ook een aanmerkelijk verlies van zelfftandigheid g gelijk genoeg bij de uitkapping van een ftuk been uit de herfchenfchaal blijkt. Dikwerf komt ook een Heelmeefter in de noodznakelijkheid, om bij de Beenbreuken de beenzelfftandigheid te verminderen f hetgeen inzonderheid voorvalt bij de Beenvermor* zeling (Cornmunitio'). Wanneer dit verlies van beenzelllandigheid voorvalt in die beenderen van de ledematen , welke dezelve in een bepaalde lengte houden, en dat het verlies uit het geheel lighaam van het been isgenoomen, dan moet noodzaakelijk het deel zoo veel korter worden, als de hoegrootheid van de verloore beenzelfftandigheid bedraagt.

En