Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 GENEES en HEELKUNDIGE

fmalfte eind moet tot een aanzienelijke lengte met een dubbelde rije Gaatjes doorboord zijn, evenwijdig van en gelijk tegen over den anderen geplaatst, zoo wijd overdwersch van den anderen, en zoo groot, dat zij de befchreeve kopere Knopjes aan de Spalken , en aan het Tourniquet, doorlaaien, en op die wijze kunnen vastgemaakt worden. En de twee lakenfche Banden worden vereifcht zoo lang te zijn, dat zij even als een koufeband onder de knie en boven den enkel eenige maaien kunnen omgewonden worden, en zij moeten breed genoeg zijn, om ' door haar fmalte niet te knellen.

§ XIII. Die Werktuig word aldus aangevoegd: ten ifte worden de vier Iedere Riemen aangevoegd, twee onder de knie, en twee boven den enkel, buiten en binnens beens, met haar breedfte einde, de bovenfte met de Spleet naar onderen gekeerd, en de onderfte met de Spleet naar boven j men bevestigd de Riemen met de lakenfche Banden, laaten. de het gefpleete vrij, en maakende de Banden vast of met fpelden, of met eenige naaldefteeken, en dan fteekt men het overfchietend eind van een ijdere riem door zijn Spleet. Ten 2de , dan voege men de twee houte Stijlen aan, met haar holle zijde naar het been gekeerd, buiten en binnens beens een; en men maakt dezelve van boven vast, door de bovenlte Iedere Riemen door haar Spieeten te laaten

gaan»

Sluiten