Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. 229

gaan, en vast te maaken aan de kopere Knopjes onder de Spieeten, ten welke einde de Gaatjes in de Iedere Riemen te vinden zijn. Ten 3de , neemt menden Drukfchroef, haalt de onderfte Riemen door deszelfs Spleeten,- en fteekt deszelfs ronde Stijlen door de Gaten van onderen in de groote Stijlen, of Spalken; de Riemen maakt men vast aan de kope* re Knopjes, op het bovenfte blad van het Tourniquet, en de Spalken door een pennetje langs de naafte Gaatjes van de Stijlen van het Tourniquet agter den rug der Spalken te brengen, waar toe men ook twee kopere Krammetjes kan neemen, waar van de beenen in de tegenovergeftelde Gaten van de twee Stijlen juist pasfen. Het Werktuig nu aangevoegd zijnde, moet men onderzoeken, of het van onderen voorbij den voet wel zoo ver uitfteekt.dat het Onderbeen tot zijn gezonde lengte kan uitgerekc worden, zoo niet, dan moet het verbeterd worden met de onderfte Riemen meer bot te geeven; men moet opletten, of het Werktuig wel gelijk is aangevoegd, waar van de proefis, indien men de Gaatjes, waar mede men de Riemen vast maakt, telt, en dat die wel overeenkoomen, zoo die van een paar Riemen niet overeenkoomen, dan is'er ongelijkheid, en zoude het Werktuig ongelijk werken, waarom het te verbeteren zij; en dit alles wel in acht genoomen zijnde, laat men de Schroef werken tot zoo lang het Onderbeen zijn gezonde lengte heefc P 3 ver-

Sluiten