is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het zien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVEil HET ZIEN. 93

'Er zijn nog andere 5 omftandigheeden , welke de zamentrekking van den oogappel veröorzaaken, gelijk wanneer het voorwerp nader aan het oog is, als de uiterlijke grenspaalen van duidlijk zien: want, in dat geval gaan 'er veele ftraal-penceelen al te verwijdend van het voorwerp uit, om in de overëenkomftige punten op het netvlies vereenigd te worden; doch als dan worden 'er door het zamentrekken, of vernaauwen, van den appel, veele van die ftraalen buiten geflooten, en de teekening wordt daar door duidlijker. — Het is om die reeden dat veele nabij ziende menfchen zich eene heblijkheid aangewend hebben, om hunne wenkbraauwen, onder het leezen, te fronsfen, gewoonten welke men door het gebruik van hol gefleepene brillen had kunnen voorkomen.

Dr. Jurin heeft getoond dat de zamentrekking van den oogappel, over het algemeen meer afhangt van de fterkte van het licht, dan wel van de gewaarwording der onduidlijkheid van het voorwerp. — Laat iemand bij den dag een boek neemen, en zich omtrent midden in het vertrek plaatzen, met den rug naar het licht gekeerd, en dan het boek zo nabij aan zijne oogen houden, dat de letters onduidlijk worden , doch niet zo fterk, of hij moet nog met moeite kunnen leezen; als hij zich dan naar het licht keert, zal hij met meer gemak leezen. — Nog eens, als iemand het boek op dien zeiven afftand houdt, en het, naar het donkerde gedeelte van de kamer gaande, volftrekt onleesbaar vindt, terwijl hij met zijn' rug naar het.

licht