is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het zien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET ZIEN. IOJ

is het nog ten hoogften waarfchijnlijk, dat het netvlies en de gezichtzeuuw ook een gedeelte van dunne gevoeligheid verliezen.

Dan hoewel het de algemeene loop der natuur zij, dat deeze gebreken met de jaaren toeneemen, zo ontbreekt het echter niet aan gevallen of voorbeelden van menfchen, die hun gezicht in eenen hoogen ouderdom wederom gekreegen hebben, en in ftaat gefield zijn geworden om hunne brillen ter zijde te leggen, en met gemak, zonder eenigen bijftand van de kunst, te leezen en te fchrijven. — Ouder de verfchillende oorzaaken, welke deeze uitwerking zouden kunnen hebben, is de meest waarfchijnlijke die, dat het vet op den bodem van het ooghol verroindere, en dat dus deeze verfchijnzelen over het algemeen daar uit voortfpruiten, dat, de drukking daar ter plaatze, ophoudende, het oog zich tot eene eenigzins langronde gedaante uitzette, waar door dan het netvlies tot den vereischten afftand, om 'er de ftraal-penceelen in punten op te verzamelen, van het cristalvocht te rug gebragt wordt.

Het is eene'zekere en belangrijke waarheid, dat de langzichtigheid door gewoonte kan verkreegen worden; want, boeren, ter zee vaarenden, en alle zodaanige menfchen, die gewoon zijn naar ver afgeleegene voorwerpen te kijken, zijn gemeenliik langzichtig, hebben het vroegst brillen noodig, en gebruiken de grootfte vergroutiugeij; in tegendeel wordt ver het grootte geG 4 deel-