Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii VOORREDEN

Heldin de eer niet zal hebben, van te behagen. Hier over zal zy zig ligtelyk kunnen troosten, indien zy het bekende fpreekwoord: De fmaken zyn ■verfchillend, in overweging neemt. Het ware te wenfchen, dat ieder een düdedel dan zoude men niet gedurig zien, dat anders doorkundige Recenfenten eenboek, {[dit betreft voornaemlyk de Romans) alleen dderommet éénemagtfpreukveroordeelen, om dat het de eer niet heeft hun t: behagen, het welk ;:y rede genoeg wanen te zyn, het zelve als fchadelyk te verwerpen. Dan, de fmaken zyn verfchillend. De éène leest gaarne een Roman a la, Feith, dat is, waer in niets dan tederheid, aandoenlykheid en gevoeligheid te vinden is; de andere bemint juist het tegendeel; e-n derde wederom iet nnders. Zo zal men b. v. verfcheidene menfchen vinden, die den Siegwart tegen d? natuur en •waarheid fammgefield zullen oordeelen, om dat hun de gewaarwordingen, die in dit boek heerfchen, wyl zy ze zeiven niet hebben, onnatuurlyk Z&llen fchynen. Anderen daar en tegen, die het togmerk hst welk de verdienstvolle Schryver van

Sieg-

Sluiten