Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128 Z E L I E

Men kan haer niet, gelyk Gy U zeer wel uitdrukt, dan van een al te groot zwak voor haeren Neef , befchuldigen. Ik prys uwe dankbaarheid , en verkleefdheid aen haer ten hoogften, en ik zoude U moeten laeken, zo Gy anders dagt. Maer ook zoude ik nog grooter ongenoegen hebben , zo Gy door al te groote toegeeflykheid, myn voorneemen, om U by my te Batavia te hebben , hadt te leur geftekü. Ik denk aldaer eenige jaeren door te brengen, om de zaeken , myne wooning betreffende , in order te brengen; ik ben voornemens dezelve U tot een Huwlyksgift te geeven, te gelyk met den Man , welken uw hart gekoozen heeft.

Lees hier nu, hoe Gy U thans gedraegen moet: vooral is eene allcrdiepfte geheimhouding U aenbevoolen, om daer door alles te ontgaen, het welk ons ontwerp zoude kunnen doen mislukken; Gy moet U door Gocsseau , dien braeven Man , die, gelyk Gywect, met myne zaeken te Parys door my belast is, laeten geleiden; in hem ifel ik dat groote vertrouwen, het welk hy verdient; ik heb hem door eenen .brief verzogt, om U tot Brest te vergezellen, alwaer Gy my met den fleer van

Er-

Sluiten