Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 ZELIE

„ geheel vruchtloos, om dat wy onze fchrej, den altyd naer de tegenovergeftelde zyde ,, van uw verblyf gericht hielden. De over „ tuiging, waer in myn Meester was, ver„ trouwende, dat hy U aen de rechte zyde „ gezien hadde; terwyl gy aen de linke waert, ,, is voor ons ongelukkig geweest: en deze ,, dwaeling zoude mogelyk nog duuren, zo „ eenige goede lieden ons niet op den weg geholpen hadden.

,, Hoe !" viel ik hem met verwondering in de reden, ,, gy hebt dan hier lieden gevon„ den, welken U myn verblyf hebben kunnen „ aenwyzen?" Op deze woorden, welken ik met een foort van ontroering uitbragt, antwoordde hy my:

„ Het is ook byna door een wonderwerk, ,, dat wy het geluk gehad hebben, om hun te ,, ontmoeten. Het is geweest op zekeren tyd „ wanneer wy geheel daer aen wanhoopten, „ dat wy door een allergelukkigst geval Iie, ,, den gevonden hebben, welken ons deeden„ verftaen , dat gy nog in het leven waert.

„ Het was omtrent feven jaeren, dat wy ,, deze bo-fchen bewoonden. Wie zoude ooit „ kunnen gelooven ,dat wy eenen zo langen tyd

» in

Sluiten