is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 69 )

riep gillende uit: „ ach , myne arme Ouders !'* en zeeg krachteloos ter aarde neder.

Eene poos dus gelegen en met angst en wanhoop geworfleld hebbende, kwam hem zeker kerklied te binnen, dat hy zyn» godvruchtige Moeder dikwils had hooren zingen , wanneer haar eenige tegenlpoed overgekomen was. Dit kerklied begint dus:

iiy,die als felle rampen woeden, in god al zyn vertrouwen stelt, vind altoos troost in tegenspoeden,

al word zyn hoop te leur gesteld.

hy weet dat y li n gs 't leed ver. d W ynt,

aiss d'a lmagt tot zyn hulp ver$ c. h ynt.

Deeze overdenking beurde hem op ! Hy herhaalde dat f'raaije lied eenige reizen met hartelyke aandacht by zich zeiven ; daarna begon hy het overluid te zingen; ftond van den grond op, en ging zien, of hy niet ergens een hol kon vinden, dat hem tot eene veilige woonplaats verftrekken kon.

Hy wist niet waar hy eigentlyk was, — op he{ vaste land van Amerika, of op een E 3 ei-