Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 320 )

met een' zet van den heuvel affprongen; ep dat was hem genoeg.

Hy maakte een ontwerp om op deeze plaats een' diepen kuil te graaven , en dus de Lama's, wanneer die van boven af daarin fprongen, te vangen. Zyn onvermoeide yver voltooide dit nieuwe werk van zyne uitvinding in minder dan twee dagen; daarna dekte hy den kuil met groene takken, en had 's anderendaags het vermaak, van twee vry groote beesten daarin te zien fpringen en die te vangen.

Nu dacht hy van vleesch genoegzaam voorzien te zyn. Hy zoude niet geweten hebben, waar hy hetzelve den winter bergen zou , byaldien de Hemel niet tevens door de aardbeeving daartoe raad gefchaft, en hem een' behoorlyken kelder bezorgd had. Gy moet weeten, dat digt by zyn hol een ander ftuk van den berg omtrent (wee vademen diep ingezakt was, en daardoor was een tweede hol geformeerd, dat zynen ingang mede op robinson s voorplaats had. Uit dien hoofde had hy tegenwoordig wooning , keuken en kelder vlak by eikanderen, even als of dezelve met opzet en doqr kunst dus gemaakt Waren.

Thans

Sluiten