Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GEFNUIKTE

HEBRSCIIZUCHT.

ZINNESPEL.

EERSTE BEDRIJF.

EERSTE TOONEEL.

IIeerschzucht, aan het hoofd zijner raadsheeren:—> Verraad , Tweedragt , cn een gevolg van helsche geesten, aangevoerd door Geweld, en List: — Wachtüngelen, in 't verfchiet.

Heerschzucht.

G ij, vloekgenootcn! die, door eed en plicht verbonden , Alij, op mijn wenken, dient! Gij, herwaards afgezonden Door Eerzucht, die, am 't hoofd van een geduchte magt Verwoede driften , u, op treeken fiks bedngt, Bij mijne benden worf, om hén vereend te keeren, Die, doelende op mijn val, mij ftoutelijk trotszeeren! Gij, vesten van mijn throon! op wier arglistigheid, Oluvrikbren moed en trouw, mijn Eerzucht haar beleid,

a h(m

Sluiten