Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö DE MIDDELBURGSCHE

Vreugd met onze kunst te mengen En alhier Ons zoet pleifierWat (tofs te brengen.

Walchren zoo wyd vermaard , Gy zyt waard > Dat gy Crezus fchatten gaêrd; Want uw deugdryke Ingezeten', Groot in roem, Zyn als een bloem In 't vry geweeten.

Onbetaalbre Zeeuwfchen Staat,

Vroeg en laat, Zyt gy waare Vryheids baat; Styf haar tot in de eeuwigheden, Groei en bloei, Plant en befproei Het werk der Vreden.

Nooit volpreezen Vryheidslust,

'tls bewust Dat men op de Zeeuwfche kust . *tNut der Vryheid dorst waardeeren , Én door moed, Door goed en bloed, Mogt triömfeeren.

Magdaleertje. Wel, maat, ik zing zoo wat, maartaal vanvleijery.

Klaas.

Neen,' Zeeland was altoos warschvan deflaaverny, En Zeelands vryën Staat, heeft, hondert iaar voordeezen ,

Met Aemileldam} getoond te fiddren noch te vreezen, / Maar

Sluiten