Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g ÏDELAARÏ

aijn miste: en nog veel meer omdat mija Heer, door zijn al te groote drift, om zijne reis in een' zeer korten tijd af te doen, zich zelven, en dus nog veel minder mij, geen' tijd gunde om een behoorlijke nachtrust te neemen , ik laat ftaan om u te verzekeren dat ik nog uw zelfde liefhebbende Jan ben. Dan , in deezen nacht wordt, door een ongeluk, dit

gelukkig oogenblik geboren. Ja, lieve

Lijs je! een ongeluk bragt mij tot deeze zoo lang gewenschte gelegenheid! 1

Mij dunkt ik zie uwe tintelende oogjens reeds door mijne letteren heen waaren, om te weeten welk ongeluk ons bejegend is en hierom mag ik het niet voor u virzwijgen: en

waarom zoude ik zulks ook doen ? Onze

reis mag er een dag langer om duuren, en dit zal (hoewel dit zekerlijk een zeer groote zaak is) het doch al wezen.

Weet dan, mijn Schatjen ! dat wij heden nacht om twaalf uur, vrij moe" en mat, en niet minder nat, te * * * aankwamen, —— Al wat leven ontvangen had was reeds in

eene diepe rust en had onze voerman

niet beter den weg geweeten, om onder het dak te komen, dan wij, Jan en zijn Heer fcaddea wel 200 lang onder den blooten Hemel

Sluiten