is toegevoegd aan uw favorieten.

Edelaart en Eleönore. Een oorspronklijk Nederduitsche roman, in brieven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan vast Dns hietQvet eene

gelegenheid. .

Mijne dochter heeft reeds verfcheiden brieven van Edelaart ontvangen; M

«reeds gelukkig te **** aangekomen en zijn zaaken ftaan daar ook vrij beter dan hem be«cht is; ja, hij vleit zich, dat dezelven in zeer korten tijd zullen afgedaan zijn, waarna gy zeer wel kunt begrijpen, dat hij geen gras onder zijne voeten zal laaten groeijen, om zich

wear naar ons te begeeven. ,

Als wij iets naders van zijne verrichtingen hooren, dan zal ik niet nalaaten u daar van bericht te geeven ; terwijl ik toch wel begrijp dat ge ook , daaromtrent, nieuwsgierig zijt Blijve intnsfchen hiermede

Uwe Vriendin KATHARI^A.

H 3

£ES«