is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat robinson hetzelve met de.byl klooven zou.

robinson. Wat moet ik doen ?

vrydag. My doodflaan! Beter doodgeflagen, dan weggezonden!

De traanen ftroomden, toen hy dit zeide uit zyne oogen. Robinson wierd getroffen , vatte hem in de armen en zeide:,, Wees „ gerust, myn lieve vrydag! Ik wensch „ nooit van u te fcheiden : want ik heb u „ hartelyk lief. Wat ik gezegd heb, zeide ,, ik flechts om ii op de proef te Hellen, en „ te hooren, of ik u reeds even waard ben, „ als gy my zyt." Hy omhelsde hem daarop nog eens, en wischte zichzelven eene traan af, die hem uit het oog gerold was.

Het zeggen van vrydag, dat hy wel een fchuitje kon maaken, had onzen robinson, toen hy het hoorde, zeer verblyd. Hy vatte hem by de hand, en bragt hem naar de plaats, daar hy zelf nu reeds federt eenige jaaren bezig was treweest met een fchuitje te maaken. Hier toonde hy hem den flam, die nog niet eens voor een derde gedeelte uitgegehold was en zeide hem, hoeveel tyd hy reeds daartoe gebezigd had.

vrydag fchudde het hoofd en glimlachte.

H 4 » Ro-