Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

richten. Met één woord, deeze ploeg had volkonielyk de gedaante van dien , welke de oude Grieken gebruikten, toen zy zich eerst op den landbouw begonnen toe te leggen en ziet hier eene tekening van denzelven.

freDerik. Heer! Dat is een wonderlyke ploeg !

kor nel is. Waaren 'er dan geene raden aan ?

vader. Neen, gelyk gy ziet. Zo eenvoudig gelyk deeze ploeg zyn in den beginne alle werktuigen geweest. Langzaamerhand ontdekten de menfchen al meer en meer verbeteringen, en bevonden aldus de nuttigheid en de gemak.'ykheid van ieder (tuk; dat zy tot hunnen arbeid noodig hadden.

Ondertusfchen had r obinson groote rede om zich over zyne uitvinding te verblyden, te meer, omdat het geheel zyne eigene was,

naar-

Sluiten