is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 9

Hy vond my hier, en zei....

Elviro.

Waar heeft hy van gefproken? Is Alemhameds, is uws Vaders toorn ontltoken? Zyn wy verraaden ?... 'k beef!.. fpreek.

Zama.

Hy verklaarde aan my Dat gy, in plaats van vrind, myn vyand zyt; dat gy My nooit beminnen kunt. Denk hoe zyn taal my griefde. Elviro.

Maar wie ontdekte.... ?

Zama.

Ik-zelf ontdekte aan hem myn liefde. Elviro!... hoe! mogt hy dan dees geheimenis Niet weeten, die met u van éénen godsdienst is ? Elviro.

Gy kent de menfchen niet, myn Zama! onze vrinden, Waaraan we, op hunne trouw berustende, ons verbinden,

Misbruiken wel 't geheim dat we in ons ongeval

'k Vrees dat die Grysaart ons gevaarlyk worden zal. Zama.

Dan moest hy waarlyk wel een fnood bedrieger weezen. Hy heeft me, omdat ik u bemin, bedankt, geprezen. Elviro, is het waar? zyt gy myn vyand dan?

Zy weent.

Elviro,

Zoude ik uw vyand zyn? Ik, vyand weezen van Zulk een weldaadig, zulk een edelmoedig harte?

A s Zou*