is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 19 Elviro.

Helaas, hoe treft me uw lot, terwyl 't in myn gemoed Het fchriklyk denkbeeld van myn lot herleeven doet! Kom, kom, ontiluiten wy ons hart elkander nader. Verftrek my tot een' vrind, een' broeder en een' vader, In wiens getrouwen fchoot ik veilig dag aan dag Myn bitter hartenleed, myn' druk ontlasten mag. Doe even zo met my. 'kZal, zonder iets te vreezen, Voor u all' wat ik kan in deezen toefland weezen. Gelyke rampfpoed bragt, als deugd het hart beftiert, Veeltyds een vriendfchap voort,die nooit gefchonden wierd. Veelligt (trekt menig uur, in 't hevigst van ons treuren, Ons tot een middel om elkandren op te beuren. Doch zo 't moet weezen dat we, in onzen tegenfpoed, Geduurigfchreijen, dan, dan zal ik, welgemoed, By uwe traanen myne oprechte traanen plengen. Wy zullen, eensgezind, die onderéén vermengen; Den Hemel fmeeken met ootmoedige gebeên Om zynen onderftand in onze tegenhecn. Misfchien verwerven zy, tot troost in onze fmarte, Nog eindlyk hulp voor ons; misfchien....

Ferdinand, hem omarmende.

6 Edel harte!

Deugdzaame Jongeling, hoe grieft me uw teedre drift! Ontfang my-zelv', myn hart....

Elviro.

'k Ontfang in dank die gift! B z 'kZal