is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L, 39 Hanna.

Maar toch niet aan de fpeeltafel, want wy hebben geen

voorraad van Juweelen meer te verwisflen. Best wierden nu terftond uw kleine fchulden voldaan. Charlotta.

Ja;

als myn proces gewonnen is.

Hanna.

Dat heb ik die goede lieden ook gezeid, maar 't zyn al-

temaal domme fchepfels, dat 's wis, Want zy hebben my ftout in het aanzicht durven zeg.

gen, dat het proces kan worden verloren. Charlotta,

Zy zyn zot.

Hanna.

'k Zeg dat meê, 't proces moet wel gewonnen worden , gelyk de Advokaat ons deed hooren... Nochtans., als nu, ... tegen verbeelding, die zotten

geen zotten waren, zo was men gepierd; En, als ons proces, dat al onze hoop is... als dat lieve proces eens verloren wierd ?.,.

Charlotta. Dat ware om van te beeven!.. maar neen; dat kan nooit gebeuren.

Hanna.

Vast niet; ik geloof het ook nimmer. Maar kyk: daar komt die manhafte onbefchofte Mynheer van Randolf: en och! dat is nog veel flimmer, Juffrouw Rinkel volgt hem.

Charlotta.

Laat toch niet blyken dat ik

by kas ben.

C 4 AGT-