Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 L Y SPEL. 45 van Randolf, ter zyde tegen Charlotta.

Mevrouw

heeft, denk ik, niet vergeeten Dat ik 'er gaarne veertig op reekening had.

Charlotta, ter zyde tegen Randolf.

Gy krygt ze deezen namiddag, wel te weeten.

Juffr. Rinkel. Heeft Mevrouw no^ iets te belasten ?

Charlotta.

Neen, Juffrouw Rinkel.

Juffr. Rinkel. 'k Blyf uw dienares en verzoek

Zy gaat naar de deur. Verders om uw gunst. Morgen kom ik hier by tyds. Hanna, de deur openende.

Myn

lieve Juffrouw, wy vallen niet kloek; Wy flaapen wat lang.

Juffr. Rinkel. Dat kan niet fcheelen; 'k zal wel

wat wachten.

H anna. Dan heb ik 'er niet op te zeggen. Ik wil u groeten, Juffrouw.

NEGENDE TOONEEL.

Charlotta, de fleer wRabdolf, Hanna. Charlotta.

N eem dat goed mee*, Hanna , om het terflond in myn kamer te leggen : En breng ons Chocolade voor Mynheer van Randolf. Tegen van Randolf.

Wat zegt gy ? van

Sluiten