is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELING VAN GEDICHTEN. 9

Vertoef: ik merk dat hy reeds zelf te rugge keert.

Gy ziet dat hy me ontwykt, .alsof hem niets meer deert. De Ondankbre..! Volg: 'k wil hem zyn eerelooze treken....

Silvia.

Neen, blyf: hy nadert weêr, en tracht u zelfs te fpreeken.

Amarillis.

Hoe zal hy juichen om myn fpyt en jaloezy! (by. Ach! laat ons vlieden... Maar de Ontrouwe is reeds naik wilde, om hem te ontgaan, my 't vluchten onderwinden, (minden. Wat vlucht rr.en langfaam als men vlucht voor zyn Be-

TWEEDE GESPREK. Thirsis, Amarillis, Silvia.

Tl oef, Amarillis! toef: ontwyk een Herder niet, Die van uw haarlyk juk zich thans ontflagen ziet. Ik kom hier niet met naare en angftige gedachten, Uw oor vermoeijen door myn redelooze klagten. 't Was tyd van klaagen toen uw glans my ging aan 't hart'.

Nu ben ik, (dank zy myn verandring!) vry van fmart. 't Is elk bekend dat ik met Fillis denk te paaren.

A 5 Myn

Silvia.

Amarillis.

Th 1 rsis.