is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATELIEF,

HERDERSZANG; op het huwelyk

VAN DEN HEERE

GERARD KUIPER,

EN JONG KV ROUWE

ELIZ ABETH van NIKKELEN.

DeTrouw wwMatflief , die Veldmans minvoldoet, Lokt Vrymonds zanglust uit, in''t lieve zomerweder■:

Hy word van Vrederyk, uit Alkmaars bout, begroet, En vleit zich nevens hem, in Reinharts landhut neder.

VR ymond.

w ees driémaal welkom, fchoone en blyde Dageraad !

Strooi zomerroosjes op uw zilverblank gewaad. Wees welkom, gouden Zon, die ons den dag zal toonen, Waarop men Matelief met mirten zal bekroonen! Ik zing het zoet der min, ter eere van die Maagd: lk zing knaap Veldmans trouw, nu gy zo heerlyk daagt.

Vrederyk.

Wie juichthier reeds zo vroeg, ontlast van alle zorgen, By't ryzen van het licht, by de aamkomst van den morgen? B2 'tls