Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5?4 BRIEVEN OVER DE VEREEN. NEDERL»

zich alsdan op een' hoogen tooren, dan ziet: men dikwijls, even als op de gebergtens van Zwitzerland, boven zich een helder -blaauwe lucht, en beneden eene verzameling van wolken.

Een zonderling verfchijnZel, in de nabijheid van het zeeftrand gelegen ftreeken, is bekend bij de naam yan zeeylammen. Deze klimmen in het voorjaar, dikwijls wanneer het een' heldere dag is, zeer onverwacht aan den gezichteinder der zeg, als eene lichtende ftraal of wolk, op. Derzelver uitwerking gelijkt, in fnelheid, die des blikfems, gras, blpezems en bladen, welke zij in haaren loop aanraaken, verdorren oogenblikkelijk, en laaten zich tusfehen de vingeren tot ftqf wrijven. Dikwijls volgen op dezelve eene menigte van vliegen (ƒ), welke aan de veldgewasfen insgelijks veel nadeel doen. De landen omflrecks Alkmaar 7 Amflerdam en Haarlem, zijn aan dit verfchijn-. zei wel het meest bloot geftcld.

De luchtgefteldheid is in Gelderland, Zuidholland, Utrecht, Overijsfel, Groningen en de Generaliceits landen, oneindig gezonder, dan in Zeeland en Noordholland. Hjer fchijnt

de

(f) Gemeenlijk de zwarte vlieg genaamd.

Vert,

Sluiten