is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ƒ<? VENUS MINZIEKE

Doch daar is geen gelegentheid , waar in de verwaantheid fich meerder vertoont , dan in de faken van Liefde, wanneer wy, om andere fich over ons te doen verwonderen , ons bedryven toepafien, die wy nooit gedaan hebben. Dus is het, dat deKeifer Troculus ons hier in bedriegt , wanneer hy fchryvende aan zynen vriend Meüanus, ons wys maken wil, dat hy in den Oorlog , hondert Sarmatifche Dogteren gevangen hebbende , die hy alle in minder dan ï f Dagen gekuft had en de Dichter , die de meeftcr der dertelheden is , beroemt fich ook fulks negenmaal in eene nacht verricht te hebben.

Ik beken dat wy dappere helden zyn in het fpreken van de liefde , maar wy zyn dikwils geweldig laf, -wanneer men zyn eiflchen voldoen moet. Het is niet genoeg met een Vrouw te mallen , daar moet nog iets yan de daad by wefen , om te betonen dat men een Man is , en zyns gelyk voortbrengen kan.

Ik weet dat fommige van fo Geilen gematigtheid zyn, dat zy verfcheide nachten achter een verfcheide Vrouwen fouden konnen foenen ; zy gevoelen lig altyd in ftaat om d'eene en d'anderen te konnen gerieven : maar eindelyk verzwakken en uitputten zy fich fodanig, dat hun zaad niet meer vruchtbaar is , en dat hunne Natuurlyke deelen felfs weigeren hen langer te dienen.

Men moet het voor Fabelagtig houden , 'tgeene ons Crucius verhaalt van een Dienftknegt, die tien Meiden bezwangerde in eene Nacht 5 en het geene Clemens zan Alexandrien ons zeid van Hercules , dat hy , binnen u of 14 Uuren , met fo Dogteren van Athenen gelegen hebben , aan yder van haar een Zoon maakte , die men vervolgens Tefgiadm noemde,

" Wy