is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI 0

VENUS MINZIEKE

heeft hem genefen , raar c'en felven overvloedig koel water te hebben te drinken gegeven.

Maar het fou nog niet genoeg wefen tot lof van het Water, bygebragt te hebben, 'tgene hier voren van ons gezeid is , indien het zaad , waar van wy gefortneert zyn, dat niet gelyk was, indien wy niet in de wateren zwommen in den buik onfer Moederen , en indien ons hert felfs niet onophoudelyk daar van wierd bevochtigt.

Natuur, de werkfter van alle faken, wil hierdoor fonder twyffel aanwyfen, dat, gelyk het Water ons het wefen geeft , en vervolgens ons in de wateren van onfe Moeders bewaart , het ook de voornaamfte oorfaak moet zyn, die ons doet leven, wanneer wy daar uit zyn voortgekomen, en dat het vorders ons dient tot beginfel , om ons Geflacht eeuwigdurend te maaken. Venus , die anders niet is dan de drift der liefde , doet ons nog zien , dat het Water een voortreffelyke faak is , en dat men 't felve boven alle andere vochtigheden moet ftellen : dewyl zy daar uit haren oorfpronk heeft willen nemen. Voor de Zundvloed dronken de Menfchen niet anders dan Water, en men weet tot hoe hogen Ouderdom zy toenmaals gekomen zyn j om dat men 'er gefien heeft die 8 en 500 Jaren bereikten. En felfs tegenwoordig zyn 'er meer dan Drie Vier-de-deelen van ' de Menfchen , die fich van geen anderen drank bedienen ; onder welke men veele heeft, die geheele Eeuwen leven. Dele ftyl van leven is niet Elendig , gelyk fommige fich laten voorftaan , zy is een verfekerde toevlucht tegen d' Elende ; en het is door defe Konft , dat de grote Mannen lang geleeft hebben , dat zy den Geeft gefont en het Lichaam fterk hadden , en dat zy aangenaam