is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i6 VENUS MINZIEKE Natuur u fal opwekken tot haar t'omhelfen. De eerbaarheid fal het vuur dikwils weder ontfteken , 't welk hy in haare armen verkoren mocht hebben j en daar door fullen de Getrouwde leren te fpotten met de Toveryen. Want het is een groot gedeelte v.m de gefontheit , te willen geneefen zyn.

Men kan niet twyftelen of den zwaarmoedige dampen van een zwartfappige vochtigheid, konnen onfe inbeelding verwerren , en ons faken doen geloven s die gants nietig zyn. Wy hehben Voorbeelden daar van , en daar loopt geen Jaar voorby , of ik maak daar omtrent eenige opmerkingen , terwyl ik in de Geneeskonft my heiig houden.

Indien een Man zyne Vrouw niet bekennen kan, om dat hy gelooft hem de Nefteling geknoopt te zyn , dan moet men in 't begin fich niet recht ftellen tegen zyn gevoelen. Hoe hardnekkig men fich fchikt om hem te feggen dat het maar beufelingen zyn, hoe vafter hy by dat gevoelen fal blyven. Het is de werking van een zwarrfappig en zwaarmoedig humeur , hen onverfettelyk te maken in welke dat heerft. Alles wat men in defe gelegentheit doen moet , is, dien Man als een uitfinnigen te handelen , en te trachten zyne gequefte inbeelding te genefen , door de een of d' ander fneedige ftreek , gelyk Montagne een Graaf genas met een klein goud Manneken.

Een Hoogduits Richter, vraagde eenmaals aan een beroemde Hexe , wie dat aldereerft van eenige Tovery kon genefen worden ? Waar op zy feer bequaam antwoorde dat het de geene was die zyne oude fchoene langft bewaarde; daar door willende feggen, dat men maar tyd en geduit nodig had om de gene te genefen, die fig inbeelden betovert te zyn.

Ik