is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GASTHUIS. 4i9

van fich te hebben laten verleiden door de bedriegeryen der Tovenaren. Het Parlement van Parys heeft te regt met fulke beufelingen gefpot , en dat doorlugtig Gefelfchap heeft nooit berouw gevoelt , gelyk veele andere , van fich fo loflxlyk daar toe te hebben laten verleiden.

Indien men verfcheide malen de herflènen gepurgeert had van Gratiane Gailard y Vrouw van Ja» de Auroux in Berry , die in feer moeijelyke ongevallen verviel , wanneer men in d' eerfte Jaren van haaf Huwelyk van haar. Man quam te fpreken , in plaats van haar r' Ontrouwen ; gelyk de Heer la Capelle s Be-ampte des Bisdoms van Bourges deed ; men fou fonder twyftel in die gelegentheid fich wel beter bevonden hebben. Want dewyl de Heer Couturier , Leermeefter der Geneeskonft , en twee andere Genees-meefters oordeelden, dat zy Mal was; fo konden daar geen beter Genees-middelen gebruikt worden , om baar weder in een rechten ftant te herftellen , dan die wy hier boven aangeraden hebben.

Indien fommige grote Mannen gefchenert hebberi de bedriegeryeii en der Tovenaren te geloven, fo hebben zy dan fomtyds Hechts willen fpreken met het gemeene Volk , wel te vreeden zynde altemets' fich met het felve te laten bedriegen. De Konft kan ons dikwils wonderbaarlyke faken vertonen. De natuur vermengt fich fomty'ds daar onder. Maar Godt laat niet toe , dan feer felden , dat 'er Mirakelen en wonderdaden fouden gefehieden ; en het is na myn oordeel een flechte Reden , te feggen , dat Godt alles toelaat wat men gemeenlyk van de Betovetingen gelooft.

Doch ik moet my weder in gedachten brengen, dat men feer quade vergelding krygt , na voor

of