Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der voornaamfte zaken defes Boekt.

Mercurius nevens Venus geplaaft , waarom , 2 D, 7 H. Merliu CSccay was geen Zoon van eenig fpook, 4 D. y h. MelTalina vergenoegde fich niet met vele mannen, 1 U, 4Jv

2on. wier m een eerlofe plaats Lycifza geheten , 21)70,. Molen, Hoe veelderlei llag, hare oorfaken , jDyh. Monfters, Hare waarachtige oorfaken, 3 D 8 h. Montagne, genas een Graaf van een ziekte in de herifenen met

een Üegte voddery , 3 D 3 h. Muien ontfangen en brengen Jongen voort , 4 D 4 h, Mufcus verwekt tot Liefde , 3 D 8 h 2 on,.

N,

"ft^Agtmerrie, ziekelykheit, hare oorfaak , hare toevalligheden , hare geneesmiddelen ; Hiftorie van een Artfeny-

menger , 4 D f h. x Natuurlyke deelen gebrekkig, hare oorfaak, ïDzh. Hare

Proportie, ibid. 1, 2, 3, on. Dieder Mannen zyn veel gevos»

liger ais die der Vrouwen, 2 D 9 h. Natuur, wat die zy , 4, D4 h. Het is de natuurlyke gedeelte

der Vrouw , en waarom fo genoemt , ^ O 1 h 3 on Wat

die zy , 1 d 2 h. Zy ftelt fich tej^n het verderf van hars

voortbrengingen , door twee middelen, 2.di2h. Naude, zyne verant woordiging voor de grote Mannen . 2 d 4 h Nenuphar doet het zaad verdwynen , en belet dat het niet

meer geteelt fou worden , zyne andere hoedanigheden

2 D 8 H 1 on. Nefteling te knopen , een kortswylig Hiftorie, 4 d 3 h. Nydtirnenei wilde door haar Vader lieftallig omheUt zyu

2 D 4 h 3 on. Nymphen , 1 d 4 h 3 on. Men fnyd haar in Afrikea

af , ibid. 3 D.

a

QMhelfen (na't) van een Vrouw, waarom men zich. haaft , 2 D, 3. H. j Oo.

I i Cm,

Sluiten