Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER,

Dmloping in de zaad-deelen , 3 D 4 H 7 On.

Onbcfchaamtheid van Maria Gifmonda, 2 D 1 ft 3 on van Velhlia Labeps Vrouw , 2 d 4 h 2 on.

Ongelukken kpraen van de liefde , pf van de wyn % d 1 h. ' ' '

Ontbyten des morgens deflelfs werkingen , 2 d 5- h.

Ontfankenis, hare merkteekeneu , 3 d 3 h 3 on. Zy gefchied in de hpprnen der lyfmoeder , en nergens anders, 1 d 4 h 6 on. Hiftorie van een valfche vrugt ibid. de valfche komt altyd van het bedprven zaad der Vrpuw

3 d 6 h. ' pnvruchtbaarheid derScytenen der Turken, Hare oorfaak,

1 d 2 on. Zy knmt veel eer van de kant der vrouw als

yan die des Mans, ibid. 2 h 3 pn. Opium is h?et. deflelfs gebruik pnder de Turken , pncervin-

ding van Charas, 2 d 8 h 2 pn. Overbevruchting , 1 d 3 h 3 on. Pvidius gebruikte een Vryfter negenmaal np eene nagt

i d 7 h. • P.

pAn, Zoon van verfcheide Mannen, en yan Penelopé, 2d

4 h 2 on.

Patlement( het) van Parys heeft zig bedrogen, 4,d 1 hz pn-

Perfen waarom den Koningen wyfe genoemt 2 d 2 h

Phaëtufa neemt de gematigtheid eenes Mans, 4d4h. Verlopr baar maanftonden in het blpetjen hares ouderdprns, 3 a 4 h f pn. De reden hier van.

Phavpnius Philofopph, was zeer verlieft, 4 d 6 h.

Philaftrius fpotte met de vermenging der Duivelen, met Menfchen , f d r h.

phimpfis, cn Paraphirnpfis, Hare porfaken, en genefing?n s ï d 3 h i on.

Phjyne, Won baar regtfake, door harefchopnheid, 2 d 11 h. Pindarus ftierf van liefde, 1 d 1 h.

PJaterus Vader maakte een Kind pp zyn hondert Jaren , 2 d

3 h 6 on.

PJatq wilds , dat men onderfoek zou doen van dq

' Man-

Sluiten