Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der voornaam/I* zaken defes Boekt.

S'xtus de V Paus , maakte een bulle tegen de gelubden 4 D 6 H.

Spanjaarden verliefder dan de Franfen, en waarom, i d 7 h„

Speucippus ftierf van Liefde , 3 d I b.

Stonden der Vrouw komen uit de flag aderen, 3 d 4 h y onu Hare onderfcheide oorlaken volgens de verfcheide gevoelens der genees-meeftereh , het gevoelë defes Sehryvera ibid. ƒ ön, *

Strabo , 4 D 2 H 3 ön.

Strammonium is de 1 atoula der Turken, zyne werkingen, zyne Dozis , is de Herba. Burldtoria der Spanjaarden , 2 D 8 h 2 On. ziet Bangue.

Swahgetheit , hare tekehen van een Zoon of van een Dogter , 3 D 3 h. Daar zyn geen verfèkerde tekenen van zwangerheit , ibid. ty komt wel af , fchoon daar eert zetpil mocht zyn in de holte der Lyfmoeder , 2 d y h.

Swarte ( de ) konft heeft onftantvaftige gronden , 4 D 3 h„

T.

*J"Aatpeïa verradé haar Vaderland om den Konink der

Franken te beminnen , 2 D 4 h 2 On. Temperament , wat het zy , zd 4I1. De moeijelykheid

om dat te kennen , zyne verdeling , ibid. Theatinus achte meerder te beminnen als te zien, 3 d 1 h.

Theodoricus van Bourgóndieh , machteloos, 2d2h3on.

én 4 d h, en ibid. 3 H. Therfites , de leelykfte aller Menfchen , 3 d 8 h. Tesqüades was een onder 't getal van de y/o , in 12 Uuren

door Hercules geteelt , 2 d 7 h. Tomas (de Leeraar ) heeft geen ondervinding gehad van de

lieftalligheden f'cr Vrouwen , 2 d 4 h 2 on. Tiberius deed fich dieren van naakte Dochteren , 2 d 4 h

1 On. Hy deed jrontom zyne Zaal de geile pcfturen van

Elephantes fchilceren , ibid. 2 On. en 2 i 10 h. Tira-

quillus teelde 35- wettige Kinderen , of fchoon hy niet

«lan water dronk , 2 D 12 H,

lij Ti-

Sluiten