Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ' vooYpaapifte zjiken defes Boéks.

Veftilia qnam in de kraam pp 11 maanden, 3 D 3 H $■ On. Een andere op ïy.

Vitellius, zynedikts, zyn geneesmiddel, 4-dihïon.

Viturius ftierf van Liefde, 3 D1 H. en z D o H.

Uitwafïïng in de fchede, haar oorfaak, hare geneesmiddelen, | D j H i pn.

Vollyvigheid gemaakt, 4D1H ion.

Voorhuid, te lank hangende, delTelfs ongemakken, geneesmiddelen , 1 D 3 H j Pn.

Vrouwen te lubben , 4. D 6 H.

tVrouwen, waarom van een andere ftoffe gemaakt als de Mans, 1 d 1 h. Hare deelen zyn Natuur genpemt , waarom ibid. 3 pp. Zy hebben ballekens en zaad, ibid. 4 pn. Minder warmteals Mannen , ibid. 2d 30:1 een befapgertznndergeppend te zyn. tbid. 3 d 2 pn. ziekelykheden die haar beletten een Man te lyden, ibid. Zy is warmer dan de Man, de redenen hier voor en hier tegen, 2 D 3 H 3 on. Zy dienen de Mannen tpt fpeeltuig, ibid. Is meer verlieft wanneer zypntfangen heeft, ibid. 3 pn. Of men een zwangere Vrnuw lieftallig omhellen mpet, ibid. Lieftalliger in'tbegin harer roaanftpndep, ibid. f on, Zy heeft meerder mpeitep als een Dpchter om zich te wederhouden van pmhelft tewprden, ibid. 4 H 2 pp. d? Opyruchtbare is meerder wulps dan de vruchtbare, ibid. De geile maakt haren Man eerbaar, ibid. Hare pnderfte leden zyn grpver en dikker als die der Mannen , en waarom, ibid. 4 H 3 pn. Meerder verlieft in de Spmer, zy zyn minder gequelt met dampen dan de Dogter, ïdfh. Zy weten beter als de Mannen, welke de liftige ftreken der Liefde zyn, Indien zy van agter lieftallig bejegend worden, fo zyn zj vruchtbaarder , 't Gevoelen van Paulus. Egineta , vanMercurialis, en van Lucretius , 3dioh. In, de kraam gekomen fnnder maanftonden gehad te hebben, ibid. 4 d f pp. Hare gematigtheid, die zpmtyds verandert in die eenes Mans , 3 D y H.

i W.

XS/Armte komt in alle de voortbrenging der Natuur , tV 2 D 12 H.

Wat

Sluiten