is toegevoegd aan uw favorieten.

Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dcrs en zeide: Wel! wel! myn goede Neef' gy doe: daar iets, 't welk niet goed is. Een Vader moet volftrekt het vertrouwen van zyn kind hebben, en zo hy dit hebben wil, dan mag ny nimmer onwaarheid zeggen. Maar is het niet onwaar, wanneer gy zegt, dat het ftokpaardje vaak heeft? komt nu een kind tot meerder verftand, en begrypt, dat gy hetzelve leugens op de mouw hebt gefpcld, hoe kan het dan vertrouwen in u ftelle.i?

Daar ftond ik nu met den mond vol tanden, en wist niet, wat ik zeggen zou. Ik gingby mynen Dominé, en vraagde hem wat hy van deeze zaak dacht. Hy glimplagchte, fchudde zyn hoofd en zeide : de Heer grill heeft wel hooren luiden , maar weet niet waar de klok hangt. Het is wel zo, dat mei met kinderen altoos de waarheid moet fpreeken. Men moet echter ook befeften , waarom zulks m iet gefchieden. Naamelyk , opdat zy het vertrouwen jegens ons niet mogen verliezen. Uit dien hoofde moet men noodzaakelyk tegen een kind, hetwek zyn'verftand begint te oebruiken, de (trengftc waarheid fpreeken, en het liever in 't geheel niets zeggen, als men zwaarigheid maakt, hetzelve de waarheid

te