is toegevoegd aan je favorieten.

Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «74 )

. koênr. O ja I rn^oen wy 'er oen fpeefen. ■ Gaat dan zitten, ik Zai u het fpel lecren. Lft op.' Hier zyn alle dc letters. By beurten zoekt gy 'er de letter u:r, die ik zeg; wie hy hei ilot dc meesten heeft, die krygt ccn pronte.

Nu begon hy : k o j:\ r a ad ! Zoek de R, en freerik! de T. koenr aad de C. f rè-er i k de X enz. Thans waren alle de letters gezocht, f re ERiK had de mèesten, en kreeg, een printje. Dit fpel wierd nog eens hervat , en nu vroeg Dominé : zullen wy'er uitlcheiden ?

O neen! zeiden de kinderen, laaten wy nog eens fpeclcn!

Zo als gy wilt-, geide hy; doch nu zal ik een ander fpel beginnen, dat ons hartelyk zal doen lagchem Ziet alle de letters nog eens over; nu zal ik de ééne letter, dan de ander in de gedachten houden -, wie dezelve raadè'n kan, neemt ze weg, en wie by hetflot dë meesten heeft, die krygt een printje. Freerik! gy raadt eerst, dan koenraad, en zo beurteling nu de één , dan de ander.

freerik. fs 't de K?

pred. Neen! koenr. De R ? pred. Geen R,

free»