is toegevoegd aan je favorieten.

Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 201 ")

j» gepraat mag worden. Wie nu praat, die; „ ftoort ons genoegen , hy verdient uitgèftoq ■ „ ten te worde i, en alleen op dat bankje „ te zitten.

,, In 't kort, het wérk van een Schoolleeraar. ,, is niet zo zeer, om bevelen te geeven eii t, verordeningen te maaken , als wel, om de

„ kinderen te overtuigen, dat zy het een of „ ander otn hun eigen best moeten nalaaten.

,, Deeze manier van opvoeden is volkomen ,, overèenkomfh'g met den zin,van Christus , „ die niet door vrees en bedreigingen, maar ,, door overtuiging en liefde, de menfchen tot „ het volbrengen van zynen wil trachtte te „ beweegen. In de tyden van Mofes was het ,, misfchien goed, dat men tegen dc menfchen

zeide: gy moet dit doen, gy moet ditfaa,, ten , en door de fchrikkelykfte bedreigingen „ de menfchen ter gehoorzaamheid jegens dec„ ze wetten trachtte te beweegen : want des„ tyds waren de menfchen nog niet genoeg ,, verlicht: maar federt Jefus, die zich met de ,, verlichting heeft bezig gehouden, de men-

fchen c^nderweezen en van de wet verlost „ heeft, komt deeze manier in 't geheel niet „ meer te pas, doch het minst voor de geenen , N 5 ^ „ die