is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeedelyke geschiedenisse of aangenaam winter-groen. Vervat in verscheide stichtelyke gedichten en voornaame leerstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 76)

Daar leed nooit iemant by verlies NogGy, myn Jesu fcbaaden. '

8.

Myn Hert, dat Bekken-Bad moet j,tb. Wanneer 't belieft U J esu myn, U daar in zoet te zetten; Daarmee bet, ó myn Liefdes fchatl Dat aangename Vreugden-Bad, Uw Geeft niet mag beletten.

9-

Hoe veelmaal zouie ik U met lull Als U myn Herte beeft gekaft, ' Ach, fcboonjle J e s ü drukken! Waar door myn Ziel- en Herten pyn, Met veel van Uw Genaden fcbyri My duurzaam mogt gelukken.

ic.

Hoe veelmaal zoude ik by Nacbï Steeds houden by U goede Wacht, Als Zalomon zyn Helden; Schoon Zejtig in getal en flerk, /'oor 't Bedde van dien Vorft baar P^k Hun waakzaam Leven fielden. " *

11.

Ik wil een mgte Argus zyn • Voor U, o allerfcboonjle myn Gantfch Zorgzaam U htwaaren: Dat niet een onverhoopte leed, '

U,